Vi gör skillnad

We Effect bildades 1958, som ett resultat av den svenska kooperativa rörelsen. Vi har idag 60 medlemsorganisationer, varav några av dem var med och grundade oss. We Effects vision är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom.

Kooperationen har varit avgörande i förvandlingen av Sverige och vår utveckling till vad vi är idag. Många länder i världen gör liknande resor idag. Miljontals människor lever i djup fattigdom. Många har inte mat för dagen, andra saknar tak över huvudet. We Effect vill förändra detta. Därför stödjer vi kooperativ och andra demokratiska organisationer där man arbetar tillsammans för att förändra samhället.

Människor som lever i fattigdom saknar ofta utbildning, tillgång till mänskliga rättigheter och möjligheter att organisera sig. Det är där We Effect kommer in i bilden. Vi arbetar i huvudsak med medlemsbaserade organisationer som kan stärka sina medlemmars röster och kunskaper. Det är därför viktigt för att samarbeta med organisationer som finns i de länder där våra program och projekt också finns. Vi arbetar i 25 länder i 4 världsdelar.

Vi ser fattigdomsbekämpning som ett långsiktigt och förebyggande arbete, där hjälp till självhjälp är ledstjärnan. Vi på We Effect brukar prata om Vi-effekten. Det är när människor tillsammans hjälper sig själva, när de organiserar sig och tillsammans tar sig ur fattigdomen. Vi inser nödvändigheten av katastrofhjälp. Men vi försöker undvika att katastrofer inträffar.

We Effect vill att minst hälften av allt bistånd ska gå till kvinnor, eftersom en stor del av de som lever i fattigdom på landsbygden är just kvinnor – och kvinnorna står ofta utanför samhället. Detta måste förändras för att arbetet ska vara långsiktigt och hållbart.