Värdiga bostäder

Idag lever en miljard människor utan en värdig bostad. Samma människor saknar ofta även andra mänskliga rättigheter, som tillgång till rent vatten, mat och vård. We Effect stöttar lokala organisationer i påverkansarbetet för alla människors rätt till ett värdigt boende. Det kan till exempel handla om tillgängliga bostadskrediter och säkrad rätt till mark att bygga på. We Effect stöttar också människor att gå samman i kooperativ och genom utbildning och rådgivning får medlemmarna också möjlighet att bygga sina egna hus. Bostadskooperativen bidrar även till att stärka gemenskapen och solidariteten i boendemiljön. We Effect arbetar för att förena demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande.

Förbättrade bostadsförhållanden är en nyckelfaktor för att bekämpa fattigdomen. Det gör att barn kan få en tryggare uppväxt, att de kan göra sina läxor och ha tillgång till rent vatten. En bra bostad skyddar vid naturkatastrofer, tillgången till hälsovård ökar, människors hälsa förbättras och dödsantalen går ner. Familjer kan ta steget ur fattigdom.

Se film från seminariet den 8 mars här