Resan

Zambia ligger i södra Afrika och gränsar till åtta länder. Befolkningen är cirka 16 miljoner människor och landytan motsvarar Sverige och Norge. I Zambia finns de världsarvslistade Victoriafallen och flera andra nationalparker med ett rikt djurliv. Torrperioden sträcker sig mellan maj och oktober och regionperioden mellan november och mars (ungefär). Engelska är nationalspråk, men 73 övriga språk talas. Idag räknas Zambia som ett lägre medelinkomstland, samtidigt som över halva befolkningen lever i fattigdom. Majoriteten av människorna lever på landsbygden och är beroende av jordbruket.

Resan till Zambia går i slutet av augusti och varar en vecka. Vi flyger till huvudstaden Lusaka där We Effects regionkontor ligger och sen tar vi oss vidare ut på landsbygden. Du kommer att få en inblick i We Effects arbete på plats och i det zambiska jordbruket. Du kommer att få pröva på arbetet med hackan på fältet, träffa samarbetsorganisationer och kooperativ, delta i studiecirklar och ta del av andra aktiviteter.

En viktig del av We Effects verksamhet i Zambia handlar om landsbygdsutveckling och stödet går till lokala organisationer vars medlemmar är småskaliga jordbrukare. Genom organisationerna får bönderna stöd i förhandlingar med makthavare och utbildning i hur de kan öka sin produktion. We Effect stödjer också organisationer som arbetar för allas rätt till ett värdigt boende och kvinnors rätt till mark.

En person från varje medlemsorganisation som deltar i Utmana Fattigdomen får möjlighet att följa med på resan. We Effect står för resa, visum, boende och transporter på plats. Du som reser behöver se över din hem/reseförsäkring och vaccinationer. I samband med resan förväntas du som reser att bidra med vissa mindre kommunikationsinsatser (till exempel korta inlägg till We Effects sociala medier). Efter hemkomsten kommer du att få berätta om resan på din arbetsplats.