Hållbart jordbruk

Majoriteten av världens fattiga bor på landsbygden och är beroende av jordbruket. Att stärka småskaliga bönder är därför ett effektivt sätt att minska fattigdom och hunger. Därför stödjer We Effect människor med teknisk rådgivning och utbildning. Det kan till exempel handla om att anpassa sig till ett mer oförutsägbart klimat. Stödet, som alltid går via lokala samarbetsorganisationer, handlar också om påverkansarbete för till exempel handelsregler och jordbruksreformer som gynnar människor som lever i fattigdom. Genom studiecirklar får människor också stöd med affärsutveckling och andra finansiella tjänster. Resultatet blir bättre mat, större inkomst från skördar och att människor tillsammans får en starkare röst i samhället.

I Afrika söder om Sahara vilar det största ansvaret för jordbruket på kvinnorna, samtidigt har de sällan makt över sin ekonomi. Att öka jämställdheten inom jordbruket för med sig vinster även utöver att kvinnors status och rättigheter stärks. Kvinnor avsätter i regel mer pengar till mat, hälsovård och utbildning och det resulterar i bättre utbildning för barnen och främst för flickorna.

Se film från seminariet den 8 mars här