Finansiella tjänster

Finansiella tjänster – eller mikrofinansiering – som möjliggör för människor som lever i fattigdom att spara och låna, är ett viktigt verktyg i We Effects arbete. Vi stödjer medlemsbaserade grupper som fokuserar på olika lösningar för sparande, lån och försäkringar. Eftersom grupperna ägs av sina medlemmar, är det också medlemmarna som kontrollerar strukturen och upplägget. Genom spara- och lånagrupper skapas möjlighet att investera i sitt jordbruk eller andra inkomstbringande verksamheter.

Spara- och lånagrupper möjliggör också ökad jämställdhet och bidrar till att stärka kvinnors ställning, genom ökat inflytande. Det skapar också möjligheter för kvinnor att investera i egna verksamheter och tjäna egna pengar, vilket gör kvinnor mindre beroende av män för försörjning och ger dem mer makt över sina egna liv.

Se film från seminariet den 8 mars här